Limburg Helpt - Guatemala - 31 mei 2015

Niños del Lago is een activiteitenkamp in ontwikkeling in Guatemala. Met steun vanuit Limburg wordt dat project gerealiseerd. Filmmaker Marijn Poels bezocht voor L1 het project, samen met Marten Numan, voorzitter van de Stichting Niños del Lago. Zodra het project klaar is, kunnen kinderen van 7 tot en met 14 jaar er jaarlijks een week in een veilige omgeving verblijven. Met sport, spel en scholing wordt de kinderen ontspanning geboden en krijgen ze ook ondersteuning bij het onderwijs dat ze in hun eigen dorp volgen. Ook wordt hen de liefde voor de eigen cultuur en hun land bijgebracht. De film zal de schoonheid van Guatemala laten zien, maar ook de armoede en natuurlijk de plek waar het activiteitenkamp zich bevindt. Numan: “Als vrijwilligersteam hier in Nederland willen wij allereerst geld blijven inzamelen, zodat het activiteitenkamp afgebouwd kan worden. Daarnaast willen we twee werelden samenvoegen en mee helpen bouwen aan een betere toekomst voor kinderen in Guatemala.”